Výjezdová jednotka - události

Články

Požár - 24.5.2010

24.05.2010

Jednotka SDH Skuteč vyjela na požár v obci Mrákotín. Přijela na místo jako první. Byl proveden průzkum a zjištěn požár vnitřních prostor plechového přístřešku Na likvidaci požáru byl nasazen jeden vysokotlaký proud. 3 členové použili vzduchové dýchací přístroje. Jednotka SDH Skuteč vyjela s druhým z...

Technická pomoc - 17.5.2010

17.05.2010

Jednotka vyjela na kondiční jízdy, přičemž v ulici Boženy Němcové ve Skutči, pod místním hřbitovem byla zastavena oznamovatelem s žádostí o pomoc s vytažením shora zmíněného NA, které zapadlo na místní komunikaci. Průzkumem zjištěno, že vozidlo sjelo svoji pravou částí z místní zpevněné komunikace n...

Dopravní nehoda - 13.5.2010

13.05.2010

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PCE na ohlášenou havárii osobního automobilu mezi obcemi Skuteč a Přibylov.Při příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že havarované vozidlo se nachází v levém silničním příkopu, je převráceno na střechu a jeho osádka se nachází již mimo vozidlo. Jednotka p...

Planý poplach - 30.4.2010

30.04.2010

Jednotka vyjela na žádost Městské policie Skuteč k prověrce oznámení velikého ohně v prostoru zahrádkářské  kolonie  Přibylov. Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná o pálení čarodějnic, které bylo pod dozorem místních občanů obce Přibylov. Přítomni na místě poučeni a jednotka...

Technická pomoc - 17.4.2010

18.04.2010

Jednotka SDH Skuteč vyjela 17.4. ve 23,45 na žádost KOPIS HZS PCE na ohlášenou havárii osobního automobilu v obci Lažany, které sjelo do prostoru místního bývalého koupaliště. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že vozidlo se skutečně nachází v samotném prostoru bývalého koupališt...

Požár - 13.4.2010

13.04.2010

Jednotka vyjela po půl páté hodině raní na žádost KOPIS HZS PCE na ohlášený požár lokomotivy na nádraží ČD v obci Žďárec u Skutče. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že požár byl již uhašen zaměstnanci ČD. Po předání místa zásahu HZS PS Hlinsko se vrátila jednotka na základnu. Při zás...

Požár - 8.4.2010

08.04.2010

Hasiči Skuteč vyjeli 8.4.2010 oběma vozidly, CAS 24 a CAS 32, na žádost KOPIS HZS Pardubického kraje na požár nízkých křovin u obce Žďárec u Skutče. Při příjezdu na místo určení byl proveden průzkum. Průzkumem zjištěn požár nízkých porostů a louky o větším rozsahu. Na likvidaci požářiště byl použit ...

Požár - 4.4.2010

04.04.2010

Jednotka vyjela dne 4.4.2010 v 17,44 oběma vozidly, CAS 24 a CAS 32, na pokyn KOPIS HZS Pardubice na ohlášený požár kotelny v obci Žďárec u Skutče. Po příjezdu na místo události byl průzkumem zjištěn požár prostoru kotelny, který byl před příjezdem jednotky zlikvidován majitelem. Zároveň jednotka za...

Technická pomoc - 2.4.2010

02.04.2010

Dne 2.4.2010 vyjížděla jednotka ve 14,03 na žádost KOPIS HZS PCE na spadlý strom na obchvatové komunikace ve Skutči, u odbočky na lom Litická. Po příjezdu byl proveden průzkum, jednalo se o zlomenou část stromu pod tíhou sněhu, která zasahovala přes jeden jízdní pruh obchvatové komunikace....

Požár - 29.3.2010

29.03.2010

Jednotka vyjela dne 29.3.2010 v 7,05 oběma vozidly, CAS 24 a CAS32, na žádost KOPIS HZS Pardubického kraje na požár vepřína v obci Skutíčko. Po příjezdu na místo určení byl proveden průzkum, byl zjištěn požár vnitřních prostor včetně stropní konstrukce. Majitel zajistil vypnutí el. energie. Na likvi...