3) POŽÁR - 9.1.2018

10.01.2018

Jednotka byla vyslána na pokyn KOPIS Pce na ohlášený požár RD v obci Skuteč. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že požár RD je rozšířen po celém přístavku RD a v přední části samotného RD. Na lokalizaci požáru nasazen 1 x proud C a 1 x vysokotlaký proud. Jednotka na místě prováděla hasební práce, průzkum ostatních nezasažených prostor objektu, přirozené a nucené odvětrávání prostor. Po lokalizaci požáru prováděla odklízecí práce silně znečistěných prostor z důvodu průzkumu další požárem nezasažených prostor. Po likvidaci požáru jednotka prováděla do 16.45 hodin kontrolu objektu z důvodu výskytu dalších ohnisek požáru. Následně se jednotka vrátila na základnu. 

 

Během zásahu došlo k zranění zasahujícího člena jednotky .

 

V 17.35 hodin ohlášeno veliteli jednotky opětovné vznícení ohně v přístavku RD. Jednotka na místě provedla uhašení ohniště a prolití okolních prostor. Poté se vrátila na základnu. 

 

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 7

Další jednotky: HZS PS Hlinsko, SDH Luže, SDH Chrast