21) TECHNICKÁ POMOC - 4.5.2018

04.05.2018

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PCE k technické pomoci - vyproštění zavalených osob ze sutin RD. Jednotka se na místo dostavila jako první v pořadí, byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno samovolné zřícení stěny a štítu domu do prostoru stavby řadového rodinného domu. Zde byl zjištěn zraněný muž, kterému hasiči počali poskytovat předlékařské ošetření. Současně bylo zajištěno vypnutí přívodu elektřiny a plynu. Dalším průzkumem bylo zjištěno od svědků události, že by se měl v prostoru nacházet pod sutinami ještě jeden muž (v tu dobu se na místo již dostavily posádky zdravotnické záchranné služby, HZS PS Hlinsko a PČR Skuteč), proto jednotky počali provádět vyhledávání zavalené osoby. Muž byl vyproštěn ze sutin a předán do péče lékaře, který posléze konstatoval jeho smrt. Dále jednotka asistovala RZP při transportu pacienta do sanitního vozu. Na místo zásahu se posléze dostavil statik, který stanovil místa hrozící pádem a nařídil jejich stržení. Jednotka SDH spolupracovala na žádost Policie ČR při ohledání místa (odstranění sutin za účelem vytvoření sond).

   Na základě rozhodnutí velitele zásahu jednotka SDH Skuteč na místě setrvala. Z důvodu rozhodnutí statika byla cestou KOPIS HZS přivolána na místo plošina, za jejíž pomoci bylo provedeno částečné stržení zmíněného štítu a klenby dle rozhodnutí statika, tato činnost s ním byla průběžně telefonicky konzultována.  

   Po provedení likvidačních prací bylo místo po předchozí domluvě s PČR předáno odpovědné osobě. Poté se jednotka vrátila na základnu. Během události nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 5

Další jednotky: HZS PS Hlinsko