69) POŽÁR - 10.9.2018

10.09.2018

Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášenou doutnající hrabanku v obci Skuteč, poblíž potápěčského lomu. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o doutnající hrabanku o rozloze cca 1 x 2 m2, která byla již před příjezdem jednotky částečně uhašena oznamovatelem. Jednotka na likvidaci požáru nasadila 1 x vysokotlaký proud, dále provedla obkopání požářiště. Poté se vrátila na základnu. Během události nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky. 

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 6