72 - 75) TECHNICKÁ POMOC - 24.9.2018

24.09.2018

Jednotka byla dne 24.9.2018 vyslána k několika událostem.

 

 

72) 5:34 - jednotka vyjíždí k odstranění nebezpečných stavů mezi obce Skuteč a Zbožnov (Malhošť). Průzkumem zjištěn spadlý strom přes celou šíři komunikace a brání průjezdu vozidel. Jednotka odstranila strom z komunikace a vrátila se zpět na základnu.

 

73) 6:03 - jednotka vyjela na odstranění nebezpečných stavů k obci Zhoř. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o spadlý strom přes komunikaci. Jednotka provedla jeho odstranění a vrátila se zpět na základnu.

 

74) 9:03 - jednotka vyjela na žádost starosty obce na odstranění nebezpečných stavů v obci Zbožnov, kde došlo vlivem silného větru k pádu lípy na hráz vodní nádrže. Jednotka odstranila strom a poté se vrátila zpět na základnu.

 

75) 14:17 - jednotka vyjela na odstranění nebezpečných stavů k obci Lhota u Skutče. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o tři. vlivem vichru, spadlé stromy. Jednotka stromy odstranila z komunikace a poté se vrátila zpět na základnu.

 

Během všech událostí nedošlo ke zranění zasahujících hasičů ani civilních osob.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno