89) TECHNICKÁ POMOC - 30.10.2018

30.10.2018

Jednotka byla vyslána na žádost Kopis HZS Pce na odstranění spadlého stromu do obce Lhota u Skutče. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o spadlý strom u průměru kmene cca 50 cm, který spadl na elektrické vedení vedoucí k domu a přelomil betonový sloup el. vedení. Jelikož nedošlo k přerušení dodávky el. energie do domu a z důvodu velké vytíženosti pohotovostní služby ČEZ jednotka po dohodě s operačním střediskem  provedla vyříznutí části spadlého stromu, který byl přes pozemní komunikaci a vrátila se na základnu. Při zásahu nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 5