90) TECHNICKÁ POMOC - 4.11.2018

04.11.2018

Jednotka byla vyslána na žádost Kopis HZS Pce na technickou pomoc do obce Lešany. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o výbuch expanzní nádoby u kotle na tuhá paliva, který se nacházel na chodbě rodinného domu. Při výbuchu nedošlo k zranění obyvatelky domu. Kotel byl v době příjezdu jednotky již odpojen od přívodu elektrické energie. Jednotka na místě provedla přirozené odvětrání prostor a poté se po dohodě s velitel zásahu vrátila zpět na základnu. Při zásahu nedošlo ke zranění zasahujících členů jednotky.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 5

Další jednotky: HZS PS Hlinsko