92) TECHNICKÁ POMOC - 9.11.2018

09.11.2018

Jednotka byla vyslána na žádost Kopis Hzs Pce na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů - únik plynu z plynového kotle. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že v památkovém domě v obci Skuteč, se v 2. NP na chodbě nachází plynový kotel, z kterého byl dle vyjádření přítomných osob silně cítit plyn. Při příjezdu jednotky již žádný plyn cítit nebyl, jednotka na místě provedla odpojení kotle od přívodu elektrické energie a plynu, provedla kontrolu objektu. Dále jednotka poučila oznamovatelku, aby do provedení odborné kontroly plynovou přípojku a kotel nepouštěla. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Při zásahu nedošlo k zranění zasahujících členu jednotky.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 5

Další jednotky: HZS PS Hlinsko