94) TECHNICKÁ POMOC - 5.12.2018

05.12.2018

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PAK na technickou pomoc - otevření uzavřených prostor v obci Skuteč. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zabouchnuté dveře od bytu. Uvnitř bytu se nikdo nenacházel. Jednotka provedla otevření dveří pomocí sady RESCOP a poté se vrátila zpět na základnu. Při výjezdu nedošlo k poranění civilních osob ani zasahujících hasičů, nedošlo zde ani k poškození majetku.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 5