49) POŽÁR - 12.9.2019

12.09.2019

Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na požár dopravních prostředků do obce Skutíčko. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár kombajnu a cca 200m2 pole kolem stroje. Při příjezdu jednotky byl stroj celý v plamenech. Jednotka nasadila na hasební práce dva proudy "C" a spolupracovala s dalšími jednotkami PO na likvidaci požáru. Po uhašení stroje a po dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu. Během zásahu nedošlo k poranění zasahujících členů JPO ani civilních osob.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 6

Další jednotky: HZS PS Hlinsko, JSDH Chrast, JSDH Luže