71) POŽÁR - 14.12.2019

14.12.2019

Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS PCE na požár popelnice v obci Skuteč. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jednalo o požár plynových přenosných kamen, kde došlo k porušení přívodní hadice a vznícení plynu mimo hořák. Při příjezdu jednotky na místo určení již byl požár uhašen a kamna byla mimo budovu. Jednotky vyčkala příjezdu HZS stanice Hlinsko a vyšetřovatele a poté se vrátila zpět na základnu. Při zásahu nedošlo k žádnému zranění zasahujících členů jednotky.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 5

Další jednotky: HZS PS Hlinsko