5) POŽÁR - 28.1.2020

28.01.2020

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PAK na požár nízké budovy do obce Předhradí. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár komínového tělesa v oblasti vymetacího otvoru. Jednotka pomocí kominického nářadí komín vyčistila, následně byl žhavý popel vybrán do plechového kýble a vysypán na bezpečné místo, kde byl proléván vodou místní jednotkou JPO Předhradí. Jednotka dále zajistila přirozené odvětrávání sklepních prostor, kde byla vybírací dvířka. Poté se po dohodě s velitelem zásahu vrátila na základnu. Během výjezdu nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky. 

 

Počet hasičů: 5

Další jednotky: HZS PS Hlinsko, JSDH Předhradí