10) TECHNICKÁ POMOC - 23.2.2020

23.02.2020

Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na technickou pomoc - spadlý strom na pozemní komunikaci za obcí Kutřín, směr Perálec. 

 

1.
Jednotka při cestě na místo zásahu v zatáčkách před obcí Kutřín provedla pomocí motorové pily odstranění spadlého stromu, který ležel přes celou šíři pozemní komunikace, úklid komunikace a pokračovala k místu události. 

 

2.
Po příjezdu na místo události zjištěno, že došlo k pádu vzrostlého stromu průměru kmene cca 50 cm přes celou šíři pozemní komunikace. Jednotka pomocí motorové pily provedla odstranění stromu z pozemní komunikace, úklid vozovky a vracela se na základnu. 

 

3.
Při cestě na základnu byl jednotce účastníkem silničního provozu oznámen spadlý strom mezi obcemi Předhradí - Doly. Jednotka po příjezdu na místo zjistila, že došlo k pádu vzrostlého stromu průměru kmene cca 30 cm, který zasahoval do 2/3 pozemní komunikace. Jednotka pomocí motorové pily provedla odstranění stromu, úklid vozovky a vracela se na základnu, kdy při cestě na základnu provedla odstranění několika spadlých větví na pozemní komunikaci již bez nutnosti použití motorové pily. 

 

Při zásahu nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky. 

 

Počet hasičů: 6