104) POŽÁR - 17.10.2020

17.10.2020

Jednotka byla vyslána na žádost Kopis HZS Pce na požár nízké budovy v obci Skuteč. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zahoření sází v komíně. V době příjezdu jednotky byla kamna v bytě již uhašena. Jednotka s pomocí oznamovatele vyhledala všechny čistící otvory komínového tělesa a zajistila přístup na střechu. Po vyčištění komínu ze strany HZS a dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu. Během zásahu nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 5

Další jednotky: HZS PS Hlinsko