107) POMOC SLOŽKÁM IZS - 24.10.2020

24.10.2020

Jednotka byla vyslána na žádost Kopis HZS Pce na technickou pomoc, transport pacienta v obci Skuteč. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se na místě již nachází posádka ZZS Skuteč, která prováděla resuscitaci. Jednotka na místě vypomáhala posádce ZZS s resuscitací, kdy následně byla tato rozhodnutím lékaře ukončena. Poté se vrátila na základnu. Při zásahu nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 4