28) TECHNICKÁ POMOC - 6.5.2021

06.05.2021

Jednotka byla vyslána na žádost Krajského operačního střediska HZS Pardubického kraje na dopravní nehodu, uvolnění komunikace, odtažení, do obce Vrbatův Kostelec. Po příjezdu na místo události se na místě již nacházela jednotka HZS PS Hlinsko a hlídka PČR. Na místě zjištěno nakloněné nákladní vozidlo v silničním příkopě, kdy hrozilo jeho další sesunutí či překlopení. Jednotka dle pokynu velitele zásahu provedla pomocí lanového navijáku zajištění zadní části nákladního automobilu proti dalšímu sesunutí či překlopení, nákladní automobil takto zajišťovala po celou dobu jeho vyprošťování zpět na pozemní komunikaci. Po vyproštění NA jednotka provedla úklid vozovky a vrátila se na základnu. Během události nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.