31) DOPRAVNÍ NEHODA - 19.5.2021

19.05.2021

Jednotka byla vyslána na žádost Kopis HZS Pce na dopravní nehodu se zraněním mezi obcemi Skuteč a Prosetin. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o naráz OA do příkopu a přilehlého koryta potoka. Na místě se již nacházela posádka ZZS Skuteč, která ošetřovala jednu zraněnou osobu. Jednotka provedla protipožární opatření, zajistila OA proti pádu do potoka a dále pomáhala při ošetření a naložení pacientky do vozidla ZZS. V průběhu zásahu jednotka prováděla řízení dopravy a později i osvětlení místa zásahu. Po dohodě s velitelem zásahu jednotka vyčkala na příjezd dopravní policie a odtahové služby a poté se vrátila zpět na základnu. Při zásahu nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.