Přehled událostí za rok 2008

03.03.2009

1.
Událost: Dopravní nehoda – osobní automobil
Datum: 14.01.2008
Adresa: Přibylov
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 5
Poznámka:

2.
Událost: Požár zděného skladu
Datum: 26.01.2008
Adresa: Prosetín
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Počet hasičů: 9
Poznámka:

3.
Událost: Technická pomoc – otevření koupelny s poskytnutím první pomoci
Datum: 29.01.2008
Adresa: Skuteč
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 7
Poznámka: Intoxikace léky a alkoholem, byla poskytnuta první pomoc před příjezdem RZP

4.
Událost: Požár komínu RD
Datum: 04.02.2008
Adresa: Skuteč
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 6
Poznámka:

5.
Událost: Dopravní nehoda – osobní automobil
Datum: Skuteč
Adresa: 20.02.2008
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 4
Poznámka:

6.
Událost: Technická pomoc – likvidace spadlého stromu
Datum: 01.03.2008
Adresa: Štěpánov
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 6
Poznámka:

7.
Událost:  Technická pomoc – pád osoby z okna hradu Rychumburk
Datum: 15.03.2008
Adresa: Předhradí
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 6
Poznámka: Po příjezdu na místo události, bylo zjištěno, že postižená osoba se již nachází na ošetřovně, jednotka pomohla s transportem zraněného do vozidla RZP

8.
Událost: Požár kontejneru
Datum: 16.03.2008
Adresa: Skuteč
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 4
Poznámka:

9.
Událost:  Požár elektrického rozvaděče v domově důchodců
Datum: 08.04.2008
Adresa: Skuteč
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Počet hasičů: 9
Poznámka: Jednotka odpojila přívod el. proudu do budovy a za pomoci práškového PHP byl rozvaděč uhašen. Zasahující hasiči pracovali v dýchacích přístrojích a následně pomocí přetlakového ventilátoru odvětrávali zakouřené prostory

10.
Událost:  Dopravní nehoda – 2 osobní automobily
Datum: 16.04.2008
Adresa: Přibylov
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 5
Poznámka: Při DN byla lehce zraněna jedna osoba

11.
Událost:  Požár komínu RD
Datum: 18.04.2008
Adresa: Prosetín
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 5
Poznámka:

12.
Událost: Dopravní nehoda
Datum: 27.04.2008
Adresa: Žďárec u Skutče
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 5
Poznámka:

13.
Událost: Dopravní nehoda – osobní automobil
Datum: 21.05.2008
Adresa: Přibylov
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 4
Poznámka: Bez zranění

14.
Událost: Požár v mateřském centru Kotě v botě
Datum: 21.05.2008
Adresa: Skuteč
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Počet hasičů: 8
Poznámka: Požár byl uhašen během několika minut vysokotlakým proudem, hasiči zasahovali v dýchacích přístrojích

15. – 21.
Událost:  Technická pomoc – likvidace následků větrné smrště
Datum: 25.06.2008
Adresa: Skuteč, Žďárec u Skutče, Radčice, Přibylov, Štěpánov, Zbožnov
Technika: CAS 24 T 815, A31/DA 12
Počet hasičů: 13
Poznámka:

22. – 29.
Událost:  Technická pomoc – likvidace následků větrné smrště
Datum: 26.06.2008
Adresa: Skuteč, Žďárec u Skutče, Předhradí, Lešany, Skutíčko
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 7
Poznámka:

30. – 31.
Událost:  Technická pomoc – likvidace následků větrné smrště
Datum: 27.06.2008
Adresa: Skuteč
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 7
Poznámka:

32.
Událost:  Technická pomoc – likvidace spadlého stromu
Datum: 03.07.2008
Adresa: Skuteč
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 6
Poznámka:

33.
Událost:  Dopraví nehoda – 2 osobní automobily
Datum: 11.07.2008
Adresa: Skuteč
Technika:  CAS 24 T 815
Počet hasičů: 6
Poznámka: Při nehodě byla těžce zraněna jedna osoba, která byla vyproštěna za pomoci hydraulického vyprošťovacího zařízení

34.
Událost:  Dopravní nehoda – 2 osobní automobily
Datum: 11.07.2008
Adresa:  Předhradí
Technika:  CAS 24 T 815
Počet hasičů: 6
Poznámka: Při DN byli zraněny 4 osoby z toho 2 lehce, jedna středně těžce a jedna těžce

35.
Událost: Dopravní nehoda – osobní automobil
Datum: 17.07.2008
Adresa: Předhradí
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 6
Poznámka: Při DN byla lehce zraněna jedna osoba

36.
Událost:  Technická pomoc – likvidace spadlého stromu
Datum:  04.08.2008
Adresa: 
Technika:  CAS 24 T 815
Počet hasičů:  4
Poznámka:

37.
Událost:  Dopravní nehoda – 3 osobní automobily
Datum: 11.08.2008
Adresa: Skuteč
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 6
Poznámka: Bez zranění

38.
Událost:  Technická pomoc – likvidace spadlého stromu
Datum: 12.08.2008
Adresa:
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 6
Poznámka:

39.
Událost: Technická pomoc – likvidace spadlého štítu domu na el. vedení 
Datum: 17.08.2008
Adresa: Prosetín
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 7
Poznámka:

40.
Událost:  Požár stodoly
Datum: 18.08.2008
Adresa: Prosetín
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, A31/DA 12
Počet hasičů: 14
Poznámka:

41.
Událost:  Požár skladu slámy a přilehlých chlévů
Datum: 23.08.2008
Adresa: Oflenda
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Počet hasičů: 8
Poznámka:

42.
Událost: Požár lesní hrabanky
Datum: 31.08.2008
Adresa: Luže
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Počet hasičů: 10
Poznámka:

43.
Událost:  Požár odpadu ve sběrných surovinách
Datum: 03.09.2008
Adresa: Chrast
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 6
Poznámka:

44.
Událost:  Požár technického objektu – potápěčský lom
Datum: 23.09.2008
Adresa: Leštinka
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Počet hasičů: 7
Poznámka:

45.
Událost: Dopravní nehoda – osobní automobil 
Datum: 04.10.2008
Adresa: Předhradí - Kutřín
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 6
Poznámka:

46.
Událost:  Dopravní nehoda – osobní automobil
Datum: 05.10.2008
Adresa: Leština – Mokrá Lhota
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 5
Poznámka: Při DN byli dvě osoby těžce zraněny a jedna lehce, na místo byl povolán vrtulník LZP

47.
Událost:  Dopravní nehoda – osobní + nákladní automobil
Datum: 11.11.2008
Adresa: Předhradí
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 4
Poznámka: Bez zranění

48.
Událost:  Planý poplach
Datum: 11.11.2008
Adresa: Zbožnov
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 4
Poznámka:

49.
Událost: Dopravní nehoda – 2 x osobní a 1x nákladní automobil 
Datum: 14.11.2008
Adresa: Prosetín
Technika: CAS 24 T 815, A31/DA 12
Počet hasičů: 14
Poznámka: Při DN byly dvě osoby lehce zraněny, jednotka překládala 2 tuny masa do náhradního vozidla

50.
Událost:  Technická pomoc – likvidace spadlého stromu
Datum: 15.11.2008
Adresa: Přibylov
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 4
Poznámka:

51.
Událost:  Technická pomoc – likvidace spadlého stromu
Datum: 20.11.2008
Adresa: Přibylov
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 6
Poznámka:

52.
Událost:  Požár dřevěného sloupu el. vedení
Datum: 20.11.2008
Adresa: Lažany
Technika:  CAS 24 T 815
Počet hasičů: 6
Poznámka:

53.
Událost:  Požár srubu
Datum: 30.11.2008
Adresa: Zderaz
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Počet hasičů: 9
Poznámka:

54.
Událost:  Dopravní nehoda – osobní automobil
Datum:  04.12.2008
Adresa: Kutřín - Perálec
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 6
Poznámka:

55.
Událost:  Požár skládky
Datum: 09.12.2008
Adresa: Skuteč
Technika:  CAS 24 T 815
Počet hasičů: 8
Poznámka:

56.
Událost:  Technická pomoc – otevření bytu s poskytnutím první pomoci
Datum: 09.12.2008
Adresa: Skuteč
Technika: CAS 24 T 815
Počet hasičů: 8
Poznámka: Po vniknutí do bytu, byla nalezena na zemi starší paní, která měla poranění hlavy a zlomeninu krčku, byla poskytnuta první pomoc a předána do péče RZP