Požár - 28.4 - 29.4.2012

28.04.2012

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PCE na požár lesního, polního porostu, trávy do obce Podhořany u Nových Hradů. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár stohu. Jednotka natáhla dva proudy typu "C". Jeden proud chladil nakladač, který rozebíral stoh a překládal na jiné místo. Druhým proudem se již přeložené seno zkrápělo. Dále jednotka prováděla dopravu vody z místní požární nádrže. Při uklízení veškerého vybavení byla jednotka poslána na další požár do Boru u Skutče, kde hořelo klestí v prudké stráni po těžebních pracích. Po domluvě s velitelem zásahu se jednotka bez zasáhnutí vrátila na základnu.

Fotografie z výjezduTechnika: CAS 24 T815 Terrno
                  CAS 32 T815

Počet hasičů: 8