POŽÁR - 21.4.2015

21.04.2015

Jednotka SDH Skuteč vyjela na žádost KOPIS Pardubice k požáru travního/polního porostu okolo trati ČD v k.o. Radčice, oběma zásahovými vozidly. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, čímž byla zjištěna dvě ohniska požáru.

Osádka CAS 24 provedla hasební práce ohniska poblíž železničního přejezdu, které mělo rozlohu cca. 10x2 m, a to pomocí vysokotlakého proudu a dále pomocí 1 x vedeného proudu C. Po dohašení místa se jednotka přemístila do obce Oldřetice, kde provedla doplnění cisterny HZS PS Hlinsko.

Osádka CAS 32 provedla hasební práce u druhého ohniska, které se nacházelo cca. 50 m od prvního, ve směru podél trati na obec Oldřetice. Druhé ohnisko bylo o rozměru cca. 20x3 m a zde bylo provedeny hasební práce pomocí 1 útočného vedení hadicí C.

Po provedení likvidace ohnisek se jednotka na základě domluvy s velitelem zásahu vrátila zpět na základnu. Během zásahu nedošlo k žádné újmě na zdraví zasahujících hasičů ani civilních osob.


Technika: CAS24 T815 Terrno, CAS32 T815

Počet hasičů: 9

Další jednotky: HZS SŽDC Havlíčkův Brod, HZS PS Hlinsko, SDH Hlinsko, SDH Krouna