Kontakty na členy výboru SDH Skuteč

29.01.2020

BUBENÍČEK JAROMÍR
starosta sboru
tel.: 731 557 484
e-mail: jaromir.bubenicek@skutec.cz

PEŠEK MILAN
velitel sboru, velitel výjezdové jednotky
tel.: 731 557 475
e-mail: milanpesek@sdhskutec.cz

ŠENKÝŘ JIŘÍ
jednatel sboru
tel.: 731 557 428
e-mail: jyry25@seznam.cz

NAJMAN MILAN
vedoucí sportovních kolektivů
tel.: 774 990 147
e-mail: najman.milan@gmail.com

 

BROKL VOJTĚCH
hospodář sboru, administrátor webu
tel.: 725 600 280
e-mail: brokl.vojtech@gmail.com