16) TECHNICKÁ POMOC - 1.4.2018

02.04.2018

Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS Pce na ohlášenou technickou pomoc - odstranění rozlomené větve stromu zasahující do pozemní komunikace. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že na levé straně pozemní komunikace, přibližně v 1/3 vozovky do této zasahuje rozlomená větev vzrostlého stromu průměru větve cca 10 cm. Jednotka na místě provedla odtažení větve mimo vozovku do silničního příkopu a poté se vrátila na základnu. Během události nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.  

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 5