54) TECHNICKÁ POMOC - 4.8.2018

04.08.2018

Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášenou technickou pomoc v obci Skuteč, kde došlo k uvíznutí osob ve výtahu. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že v panelovém vícepatrovém domě, po zastavení výtahu v přízemí domu nešly otevřít dveře výtahu, kdy se ve výtahu nacházely dvě osoby bez zdravotních obtíží. Jednotka na místě pomocí ručního nářadí provedla otevření dveří výtahu (bez poškození). Místo poté předáno přítomné PČR k zajištění dalšího užívání výtahu až po jeho technické kontrole. Poté se jednotka vrátila na základnu. Během události nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.  

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 4

Další jednotky: HZS PS Hlinsko