7) POŽÁR - 18.1.2019

18.01.2019

Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášený požár dřevěné boudy nacházející se na vlakovém nádraží ČD Skuteč. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že dřevěná část objektu je již celá v plamenech, kdy střešní konstrukce byla již propadlá do objektu, rovněž se propadávali boční dřevěné stěny. Střešní konstrukce nad navazujícím zděným objektem počínala hořet. Na místě již přítomna ZZS, posádka Skuteč a Městská policie Skuteč, od kterých bylo zjištěno, že by se v objektu měly nacházet dvě osoby. Jednotka na lokalizaci požáru nasadila 1 x vysokotlaký proud a útočný proud složený z 2xB, 4xC, cestou KOPIS vyžádala zastavení dopravy na železnici a vypnutí elektrického vedení vedoucího k zděné části hořícího objektu. Poblíž nádraží ČD jednotka zřídila plnící stanoviště zasahujících CAS. Po lokalizaci požáru jednotka na místě prováděla rozebírání ohořelých a propadlých konstrukcí, prohledávala objekt, osvětlovala místo zásahu. 

     Po nalezení jednoho ohořelého torza lidského těla jednotka na místě asistovala Policii ČR při dokumentaci a následně i transportu těla z požářiště. Poté se jednotka vrátila na základnu. Během události nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky. 

  

     Dne 19. 1. 2019 se jednotka dostavila na kontrolu požářiště, kdy na místě již nezasahovala a vrátila se na základnu.

 

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 8

Další jednotky: HZS PS Hlinsko, SDH Luže, SDH Chrast