27) TECHNICKÁ POMOC - 1.5.2019

01.05.2019

Jednotka byla vyslána na žádost Kopis Hzs Pce na technickou pomoc, odstranění stromu ze silnice v lese, mezi obcemi Přibylov a Podlažice. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná pouze o spadlou špičku smrku, která pouze okrajově zasahovala do pozemní komunikace. Jednotka provedla odstranění větví, které zasahovali do komunikace a poté se vrátila na základnu. Při zásahu nedošlo k žádnému zranění zasahujících členů jednotky.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 5