31) ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT - 28.5.2019

28.05.2019

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PAK na technickou pomoc - záchrana osob a zvířat v obci Prosetín (zaklíněný pes). Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se oznamovatel na místě už nenachází, tudíž jednotka nemohla místo zaklíněného psa najít. Po kontaktování oznamovatele tento po telefonu navedl jednotku na přesné místo, kde se pes nacházel. Jednalo se o betonovou rouru v překopu pod silnicí, kde se nacházel hrubosrstý jezevčík, který vlivem naplaveného bláta nemohl z roury vylézt. Jednotka ve spolupráci s PS Hlinsko provedla odebrání naplaveného bláta a poté pes vylezl sám z roury. Následně se jednotka po domluvě s velitelem zásahu vrátila zpět na základnu. Během zásahu nedošlo ke zranění zasahujících členů JPO.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 4

Další jednotky: HZS PS Hlinsko