38) TECHNICKÁ POMOC - 25.7.2019

25.07.2019

Jednotka byla vyslána KOPIS HZS Pce na pravděpodobný únik plynu v obci Skuteč. Po příjezdu na místo události na místě již přítomna PČR, MP Skuteč a domovník. Pracovníkem MěÚ Skuteč odpovědným za plynovou kotelnu provedena kontrola, nebylo zjištěno žádného úniku plynu. Na místě vyčkáno do příjezdu HZS, která provedla měření koncentrací, vše negativní. Poté se jednotka vrátila na zákldanu. Během události nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky. 

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 4

Další jednotky: HZS PS Hlinsko