39) TECHNICKÁ POMOC - 30.7.2019

30.07.2019

  Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na technickou pomoc, otevření bytu v obci Skuteč. Po příjezdu na místo události zjištěno, že majitelka bytu si zabouchla vchodové dveře, přičemž na sporáku nechala ohřívat jídlo. Jednotka na místě pomocí sady pro nouzové otvírání dveří a za přítomnosti PČR provedla otevření vchodových dveří, kontrolu bytového prostoru, kde nebylo zjištěno žádného hrozícího nebezpečí. Poté se jednotka vrátila na základnu. Během události nedošlo k škodám na majetku ani zranění zasahujících členů jednotky.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 5