40) POŽÁR - 2.8.2019

02.08.2019

Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášený požár pole nacházející se v obci Chrast. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že z části hoří a z části doutná pole o rozloze cca 130 x 80 m. Jednotka na místě po domluvě s velitelem zásahu začala hasební prace po obvodu požářiště. Během hašení se přítomnou technikou ZD začalo pole oborávat, aby se zamezilo šíření požaru. Po vyčerpání veškeré vody a domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základku. Během zásahu nedošlo ke zranění zasahujících členů JPO.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 5

Další jednotky: HZS PS Chrudim, JSDH Luže, JSDH Chrast