60) TECHNICKÁ POMOC - 21.10.2019

21.10.2019

Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na technickou pomoc k obci Hnevětice. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o nakloněný strom průměru kmene cca 40 cm, kdy jeho větve zasahovaly do vozovky (ve výšce cca 2 metry nad vozovkou zasahující do 1/3 vozovky). Jednotka na místě pomocí motorové pily provedla odstranění stromu, úklid vozovky a poté se vrátila na základnu. Během události nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 5