69) POŽÁR - 7.12.2019

07.12.2019

Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na požár plotu u RD v Obci Přibylov. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár plastové popelnice umístěné u plotu. Požár byl před příjezdem jednotky lokalizován hlídkou PČR s pomoci obyvatel sousedního domu. Jednotka na dohašení popelnice nasadila vysokotlaký proud a provedla dohašení hořící popelnice. Poté se vrátila na základnu. Při zásahu nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 5

Další jednotky: HZS PS Hlinsko