STATISTIKY 2019

01.01.2020

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Skuteč patří do kategorie JPO II/1. Jedná se o jednotku požární ochrany, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenčeném početním stavu (1+3). Při vyhlášení poplachu musí jednotka vyjet z místa dislokace do 5 minut.

V roce 2019 jednotka celkem vyjela na 76 událostí.

  • Technická pomoc - 39
  • Požár - 19
  • Dopravní nehoda silniční - 10
  • Ostatní pomoc - 7
  • Letecká nehoda - 1

Celkový čas strávený na událostech převyšuje 87 hodin.

 

Jsme rádi, že oproti roku 2018 se celkový počet výjezdů naší jednotky snížil. Doufáme, že v roce 2020 nás budete potřebovat ještě méně.