58-59) TECHNICKÁ POMOC - 21.6.2020

21.06.2020

Jednotka byla vyslána na žádost Kopis HZS Pce na technickou pomoc, čerpání zatopeného sklepa v obci Skuteč. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zatopeny sklep do výšky vodního sloupce cca 1,5 metru vody, voda prosakovala i do vedlejší kotelny, kde je umístěn kotel na tuhá paliva. Jednotka za pomoci motorového čerpadla provedla odčerpání cca 10m3 vody ze sklepa a poté se vrátila na základnu.

V 19:50 jednotka znovu vyjela na místo určení, protože sklep byl opět zaplněný vodou. Jednotka na místě opět použila motorové čerpadlo i kalové elektrické čerpadlo pro vyčerpaní sklepního prostoru, dále jednotka odčerpala část vody ze studny nacházející se poblíž rodinného domu. 

Při zásahu nedošlo k žádnému zranění zasahujících členů jednotky.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno, DA Iveco Daily

Počet hasičů: 7