73) POŽÁR - 29.7.2020

30.07.2020

Jednotka byla vyslána na žádost Kopis HZS Pce na požár lesního porostu u obce Bor u Skutče. Jednotka spolu s JSDH Proseč, JSDH Budislav a HZS Stanice Hlinsko vyhledávala nejlepší cestu k místu požáru. Po dohodě VZ k místu zásahu dojela pouze CAS JSDH Proseč a naše jednotka se vrátila zpět na základnu.

Při zásahu nedošlo k žádnému zranění zasahujicich členů jednotky. 

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů: 5

Další jednotky: HZS PS Hlinsko, JSDH Proseč, JSDH Budislav