76) POŽÁR - 14.8.2020

14.08.2020

Jednotka byla vyslána na žádost Kopis HZS Pce na požár polního porostu - požár sena u obce Prosetín. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o doutnající kupu sena. Na místě se již nacházela jednotka SDH Prosetín. Jednotka pomocí vysokotlakého proudu provedla uhašení, přičemž kupu sena pomocí kopáčů rozebrala a dohasila. Poté se po dohodě s velitelem zásahu vrátila na základnu. Během zásahu nedošlo k zranění zasahujicich členů jednotky.

 

Technika: CAS 24 T815 Terrno

Počet hasičů:  6

Další jednotky: HZS PS Hlinsko, JSDH Prosetín