124) TECHNICKÁ POMOC - 11.12.2020

11.12.2020

Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášenou technickou pomoc, otevření uzamčeného OA. Po příjezdu na místo určení zjištěno, že majitelka vozidla si zamkla klíče ve vozidle. Na místě již PČR. Vzhledem k skutečnosti, že na místě nehrozilo žádné nebezpečí prodlení ani škoda na majetku, byla majitelka vozidla na toto upozorněna, na místě poučena a dále jí byl sjednán automechanik pro otevření vozidla. Poté se jednotka vrátila na základnu. Během události nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.