9) TECHNICKÁ POMOC - 8.2.2021

08.02.2021

Jednotka byla vyslána na žádost Kopis HZS Pce na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů, mezi městem Skuteč a Zbožnov. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o autobus, který sjel vlivem kluzké vozovky zadní nápravou do silničního příkopu. Jednotka si vyžádala na pomoc vyprošťovací automobil ze stanice Vysoké Mýto. Před příjezdem posilové jednotky bylo provedeno vyčištění a posolení komunikace ve spolupráci s technickou službou města Skuteč. Po příjezdu jednotky Vysoké Mýto byl autobus ve spolupráci vytažen zpět na pozemní komunikaci. Při zásahu nedošlo k poškození autobusu, který následně odjel po své ose. Během zásahu nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.