11) POŽÁR - 13.2.2021

13.02.2021

Jednotka byla vyslána na žádost Kopis HZS Pce na požár nízké budovy v obci Prosetín. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zahořeni sází v komíně rodinného domu, na místě se již nacházela domácí jednotka SDH Prosetín, která provedla ve sklepním prostoru domu zavření kotle na tuhá paliva. Jednotka Skuteč zkontrolovala komín v půdní části, komín byl chladný a následně ze střechy provedla vyčištění komínu pomocí kominické čistící sady. Poté se jednotka po dohodě s velitelem zásahu vrátila zpět na základnu. Při zásahu nedošlo k žádnému zranění zasahujících členů jednotky.