12) POŽÁR - 25.2.2021

25.02.2021

Jednotka byla vyslána na žádost Kopis HZS Pce na požár nízké budovy v obci Hněvětice. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár sází v komínovém tělese rodinného domu. V době příjezdu naší jednotky měl majitel domu kotel na tuhá paliva již vyčištěný. Jednotka provedla kontrolu komínu v přízemí domu a dále v půdní části. Komín byl chladný, na obvodu tělesa komínu nebylo nalezeno žádné porušení. V půdní části nebyl žádný průlez na střechu, jednotka pomocí nastavovacího žebříku vylezla zvenčí přes střechu ke komínu, kde provedla strhnutí hořících sazí za pomocí řetězu. Poté se jednotka vrátila na základnu. Při zásahu nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.