16) OSTATNÍ POMOC - 18.3.2021

19.03.2021

Jednotka byla vyslána na žádost Kopis HZS Pce na technickou pomoc, transport pacienta do vozidla ZZS v obci Skuteč. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, se již na místě nachází ZZS, která od jednotky vyžadovala pomoc s transportem pacientky z 2 NP do vozidla ZZS. Jednotka provedla sneseni pacientky na vakuové matraci do vozu ZZS a vrátila se zpět na základnu. Při zásahu nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.