17) TECHNICKÁ POMOC - 28.3.2021

28.03.2021

Jednotka byla vyslána na žádost Kopis HZS Pce na požár nízké budovy v obci Prosetín. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár sází v komínovém tělese rodinného domu. Jednotka uzavřela odvod spalin do komína a vyčistila kotel na tuhá paliva. Dále jednotka s JSDH Prosetín vylezla přes půdní prostor ke komínu, kde provedla strhnutí hořících sazí za pomocí řetězu a s HZS PS Hlinsko vybrala hořící saze z komínových dvířek v kotelně. Poté se jednotka vrátila na základnu. Při zásahu nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.