46 - 52) TECHNICKÁ POMOC - 30.6.2021

30.06.2021

46) 1:47 - Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášené spadlé stromy u obce Lešany, m.č. Pangrotka. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že došlo k pádu deseti stromů přes celou šíři pozemní komunikace ve směru na obec Krouna. Na místo byla dále povolána jednotka SDH Proseč. Pomocí motorových pil byly stromy z pozemní komunikace odstraněny, proveden úklid vozovky a jednotky se vrátily na základnu. Během události nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.

 

47) 5:32 - Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášené spadlé stromy u obce Zbožnov. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k pádu patnácti stromů přes celou šíři pozemní komunikace. Jednotka si na místo povolala na výpomoc jednotku SDH Luže, kdy pomocí motorových pil byly stromy odstraněny, proveden úklid vozovky a jednotky se vrátili zpět na základnu. Během události nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.

 

48) 7:30 - Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášený spadlý strom v obci Skutíčko. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že mezi obcemi Skutíčko - Přibylov, došlo k pádu vzrostlé vrby přes celou šíři pozemní komunikace. Jednotka pomocí motorové pily provedla odstranění stromu, úklid vozovky a vrátila se zpět na základnu. Během události nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky. 

 

49) 12:23 - Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášený spadlý strom na pozemní komunikaci mezi obcemi Žďárec - Radčice. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k pádu ovocného stromu do poloviny pozemní komunikace. Jednotka pomocí motorové pily provedla odstranění stromu, úklid vozovky a vrátila se na základnu. Během události nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.

 

50) 12:45 - Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášenou spadlou lípu na rodinný dům. Po příjezdu na místo události a po dohodě s velitelem zásahu jednotka nezasahovala a vrátila se na základnu. Během události nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.

 

51) 13:37 - Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášený spadlý strom přes pozemní komunikaci u obce Lhota u Skutče. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěn pád tří stromů na pozemní komunikaci. Jednotka pomocí motorové pily provedla odstranění stromů, úklid vozovky a poté se vrátila na základnu. Během události nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.

 

52) 13:50 - Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášený spadlý strom v obci Zhoř. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že došlo k pádu jednoho vzrostlého stromu na místní komunikaci vedoucí k chatové oblasti. Jednotka pomocí motorové pily provedla odstranění stromu, zprůjezdnění komunikace a vrátila se na základnu. Během události nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.