53) TECHNICKÁ POMOC - 2.7.2021

02.07.2021

Jednotka byla vyslána na žádost místostarosty města Skuteč na odstranění spadlého pouličního osvětlení na pozemní komunikaci v obci Skutíčko. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že došlo k pádu pouličního osvětlení na pozemní komunikaci. Jednotka provedla odpojení sloupu od přívodu el. energie, provedla odstranění osvětlení z pozemní komunikace a předala telefonicky zprávu místostarostovi města Skuteč k provedení dalších opatření. Poté se vrátila na základnu. Během události nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.