58 - 67) TECHNICKÁ POMOC - 8.7.2021

08.07.2021

58) 8.7. 2021 - 20:37 Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášený spadlý strom v obci Lešany. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k pádu třech stromů přes pozemní komunikaci. Jednotka pomocí motorové pily provedla jejich odstranění, úklid vozovky a vrátila se na základnu. Bez zranění.

 

59) 8.7. 2021 - 20:59 Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášené ohrožení rodinného domu vodou z přilehlého potoka. Po příjezdu jednotky bylo průzkumem od majitele rodinného domu zjištěno, že došlo k pádu plastového kontejneru do potoka, v důsledku čehož došlo k částečnému ucpání koryta potoka a zvýšení vodní hladiny, kdy voda začala ohrožovat jeho rodinný dům. Před příjezdem jednotky se majiteli podařilo plastový kontejner z koryta potoka vytáhnout a nežádal již další pomoc jednotky. Jednotka se vrátila zpět na základnu, bez zranění.

 

60) 8.7. 2021 - 21:07 Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášený spadlý strom v obci Přibylov. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k pádu vzrostlého stromu přes celou šíři pozemní komunikace v Přibylovském lese. Jednotka pomocí motorové pily provedla odstranění stromu, úklid vozovky a vrátila se na základnu. Bez zranění.

 

61) 8.7. 2021 - 21:32 Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášené spadlé stromy v obci Leštinka. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k pádu třech vzrostlých stromů na pozemní komunikaci, kdy dále došlo k stržení čtyř drátů elektrického vedení. Cestou operačního důstojníka byla předána informace spol. ČEZ. Z důvodu značného vytížení techniků ČEZ byla cestou velitele jednotky předána informace operačnímu důstojníkovi PČR s žádostí o uzavření pozemní komunikace, což bylo provedeno a jednotka se vrátila zpět na základnu. Bez zranění.

 

62) 8.7.2021 - 21:45 Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášený spadlý strom v obci Lešany. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k pádu třech stromů přes pozemní komunikaci. Jednotka pomocí motorové pily provedla jejich odstranění, úklid vozovky a vrátila se na základnu. Bez zranění.

 

63) 8.7. 2021 - 22:03 Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášený spadlý strom v obci Vrbětice. Po příjezdu jedntoky na místo události bylo zjištěno, že strom byl již z pozemní komunikace odstraněn, proto se jednotka vrátila zpět na základnu. Bez zranění.

 

64) 9.7.2021 - 5:09 Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášené hrozící zaplavení rodinného domu v obci Lešany. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že vlivem přívalové vody z přilehlého pole dochází k zaplavení rodinného domu, voda ve výšce cca 8 cm. Samotné odčerpávání vody by bylo zcela neúčinné, proto jednotka přejela zpět na základnu, kde pomocí násypky a písku provedla naplnění 30 pytlů, tyto převezla zpět na místo události, kde vystavěla hráz u vchodových dveří, čímž odklonila přívalovou vodu a zabránila tak jejímu dalšímu vtékání do rodinného domu. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Bez zranění.

 

65) 9.7. 2021 - 7:03 Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášený zatopený tábor v obci Dolany. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že vlivem přívalové vody došlo k zatopení celého tábora včetně stanů s podestou do výšky vodního sloupce cca 45 cm, kdy se vedoucí s dětmi nemohli dostat z tábora. Na místo se dále dostavily jednotky SDH Předhradí, SDH Budislav, HZS Ústí na Orlicí. Na místě bylo jednotkou vyhledáno nejvhodnější shromaždiště osob, kam se postupně osadníci tábora za přítomnosti zasahujících hasičů přemísťovali. Osadníci tábora byli takto postupně přemístěny na bezpečné místov obci Luže. Dále jednotky přejely do Hamzovy léčebny, kde naložily zapůjčené zdravotnické matrace, které odvezly zpět do sokolovny a provedly jejich vyložení. Poté se jednotky vrátily na základnu, bez zranění.

 

66) 9.7. 2021 - 10:53 Jednotka byla vyslána na žádost KOPIS HZS Pce na ohlášený spadlý strom v obci Štěpánov. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k pádu jabloně na telekomunikační dráty, na zahradě u domu, přičemž nedošlo k jejich poškození. Po domluvě s majitelem pozemku jednotka na místě nezasahovala, majitel si na svém soukromém pozemku sám zajistil odstranění stromu. Poté se jednotka vrátila na základnu, bez zranění.

 

67) 9.7. 2021 - 12:35 Jednotka byla vyslána na žádost starosty města Skuteč na odstranění okrasného stromu v parku za bytovým objektem, kde vlivem naklonění stromu docházelo k ohrožení možných kolemjdoucích. Pomocí motorové pily byl strom zkácen a jednotka se vrátila na základnu. Bez zranění.