84) ÚNIK PLYNU - 17.8.2021

17.08.2021

Jednotka vyjela na technickou pomoc do obce Luže. Po příjezdu bylo zjištěno, že došlo k překopnutí plynového potrubí bagrem při výkopových pracích. Jednotka provedla provizorní zaškrcení potrubí škrtící svorkou. Z důvodu nepřehledného úseku komunikace, jednotka zajistila řízení dopravy. Po příjezdu plynárenské pohotovostní služby a po dohodě s velitelem zásahu HZS PS Hlinsko, se jednotka vrátila zpět na základnu. Bez zranění.