95) DOPRAVNÍ NEHODA - 12.9.2021

12.09.2021

Jednotka byla vyslána na žádost Kopis HZS Pce na dopravní nehodu se zraněním mezi obcemi Předhradí a Kutřín. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o naráz jednoho OA do silničního příkopu. Na místě se nacházeli tři účastníci DN z toho jedna zraněná osoba ve vozidle. V době příjezdu jednotky se na místě nacházela posádka ZZS Skuteč. Jednotka na místě provedla protipožární opatření, osvětlení místa zásahu, po dohodě s posádkou ZZS za pomoci hydraulického vyprošťovacího zařízení vyprostila pacientku z havarovaného vozu a předala do péče ZZS. Poté se jednotka po dohodě s velitelem zásahu vrátila zpět na základnu. Při zásahu nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.