108) TECHNICKÁ POMOC - 8.11.2021

09.11.2021

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS Pce na technickou pomoc v obci Skuteč. Jednalo se o pomoc občanovi, který vlivem úrazu nemohl vstát ze země. Na místě přítomna ZZS Pardubického kraje.