110) TECHNICKÁ POMOC - 10.11.2021

10.11.2021

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS PAK na technickou pomoc v obci Skuteč. Jednalo se o únik nebezpečných látek na komunikaci.