119) DOPRAVNÍ NEHODA - 7.12.2021

09.12.2021

 Jednotka byla vyslána na žádost Kopis HZS Pce na dopravní nehodu se zraněním u obce Předhradí. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o boční náraz osobního automobilu do stromu, a to ze strany řidiče, kdy uvnitř vozidla se nacházela jedna zaklíněná osoba, kterou bylo nutné z vozidla vyprostit pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Na místě již přítomna posádka ZZS, která prováděla prvotní ošetření zaklíněné řidičky. Jednotka na místě provedla protipožární opatření, osvětlení místa zásahu, osazení lapače airbagu na volant. Poté jednotka provedla rozpínákem otevření zadních pravých dveří, demontáž dětské sedačky, která se nacházela za sedadlem spolujezdce, následné sklopení a posunutí  sedačky spolujezdce do horizontální polohy. Dále se jednotka připravovala střihnout a sklopit sedačku řidiče, kdy v tuto dobu se na místo dostavila posádka HZS stanice Hlinsko, která si vyprošťování zakliněné osoby převzala, přičemž jednotka dále spolupracovala s HZS v dalším vyproštování zaklíněné osoby. Po vyproštění byl proveden transport zraněné řidičky do vrtulníku LZS. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Při zásahu nedošlo k zranění zasahujících členů jednotky.