122) ZÁCHRANA OSOB - 14.12.2021

13.12.2021

Jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS Pce na záchranu osob v obci Skuteč. Jednalo se o osobu v bezvědomí a bezdeší. Spolu s MP Skuteč jednotka prováděla resuscitaci osoby do příjezdu ZZS.